Tìm kiếm lục lọi Blog này

Người đóng góp cho blog

11/09/2011

Bánh Trung Thu ngàn lớp năm nay

Cả năm mới có dịp này là muốn làm bánh Trung Thu, kể cả bánh Trung Thu ngàn lớp. Vẫn công thức baking challenge năm ngoái, bánh này làm nhàn, dễ thành công, nhưng nhiều người nhận xét, bánh này ăn chả ngon mấy :(Bột cán xong, cắt đôi

Vào nhân và lên khay sẵn sàng vào lò rồi đây...

3 màu, 18 cái ;)


0 nhận xét: