Tìm kiếm lục lọi Blog này

Người đóng góp cho blog

25/12/2010

mini buns với bột wholewheat

Mini buns mình làm theo hướng dẫn của videojug ở đây, để thử bột wholewheat xem vị nó như thế nào mà đắt thế >_<, và thử khuôn muffin mới mua. Kết quả là bột wholewheat không có vị gì khác lạ rõ rệt, chắc bổ hơn thui, còn khuôn thì chống dính quá tốt, thích cái khuôn này rồi đấy.
Bánh vừa ra lò cậu cả làm veo 2 cái, mẹ 1 cái ^^
Merry Christmas!


0 nhận xét: