Tìm kiếm lục lọi Blog này

Người đóng góp cho blog

09/10/2010

Bánh cuộn kem tươi trái cây

Bánh cuộn kem tươi trái cây này chỉ có thành công trở lên, bánh làm nhanh, dễ, ăn thì ngon. Công thức thì mình lấy ở đây, blogg dailydelicious (thank you for sharing a good recipe!)
Trái cây thì mùa nào thức nấy, xoài, nhãn, mít, dâu tây, chuối... chỉ cần nhớ nếu là trái cây ngọt như xoài, nhãn, mít thì bớt chút đường ở bánh và ở kem tươi đi, còn trái cây chua như dâu tây thì không cần bớt.

Đây là bánh cuộn kem tươi và chuối:

Còn đây là bánh cuộn kem tươi với nhãn:

Bánh này cất hộp cho trẻ con ăn sáng thì tuyệt!

0 nhận xét: