Tìm kiếm lục lọi Blog này

Người đóng góp cho blog

28/05/2011

Đi công viên nước

Dịp 30/4 - 1/5 năm nay không đi đâu, cả nhà đi Công Viên nước Hồ Tây. Ngoài chuyện ăn uống trên đó chả ra gì, cơm cánh gà rán chán không thể chán hơn, pizza như bánh bột mỳ mốc, thì mọi thứ đều thích cả, đầu hè chưa nắng quá, các con chơi thỏa thích, Hải Long biết bơi rồi nên bơi lượn rất khỏe. 2 đứa khoái nhất bể tạo sóng, chỉ tội có sóng 1 lúc lại nghỉ, rồi lại sóng.

0 nhận xét: