Tìm kiếm lục lọi Blog này

Người đóng góp cho blog

06/11/2010

Teddy Bear Fondant

Mua cái silicon mold này từ tháng 6 mà giờ mới có thời gian thử. Khuôn bé quá nên nặn các chi tiết như nơ, mũi gấu hơi bị khó. Lần tới mà có cơ hội mình sẽ mua cái to hơn cái này vì dùng rất thích, ra hình gấu yêu lắm cơ. Mỗi chú gấu ra cao có 3cm thôi, để trang trí bánh kem sinh nhật trẻ con chắc là chúng nó khoái.









0 nhận xét: